برنامه های در حال اجرا
انیمیشن من نفرت انگیز-3

زمان :جمعه 31 شهریور ساعت 17 (انیمیشن) (دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم احمق و احمق تر

زمان :جمعه 31 شهریور ساعت 19 (کمدی)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم جادوگر شهر آز

زمان :شنبه 1 مهر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم شهر گمشده زی

زمان :یکشنبه 2 مهر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم آلفاویل

زمان :دوشنبه 3 مهر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم شلاق

زمان :سه شنبه  4 مهر ساعت 17  (نیم بهاء)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم در شب می آید

زمان :سه شنبه 4 مهر ساعت 19 (نیم بهاء)(ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن من نفرت انگیز-3

زمان :چهارشنبه 5 مهر ساعت 19 (دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم آنابل-1

زمان :پنجشنبه 6  مهر ساعت 17 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم آنابل-2

زمان :پنجشنبه 6 مهر ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

آرشیو برنامه ها