برنامه های در حال اجرا
فیلم فریب خورده

زمان :پنجشنبه 27  مهر ساعت 17
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم IT

زمان :پنجشنبه   27  مهر ساعت 19  (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن گیسو کمند قبل از عروسی

زمان :جمعه  28  مهر ساعت 17 (دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم IT

زمان :جمعه  28  مهر ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم چهره خندان

زمان :شنبه 29  مهر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم it

زمان :یکشنبه 30  مهر ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم النا

زمان :دوشنبه  1  آبان  ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن مری و مکس

زمان :سه شنبه  2  آبان  ساعت 17 (نیم بهاء)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم فرقه چاکی

زمان :سه شنبه  2  آبان  ساعت 19 (ترسناک)(نیم بهاء)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم آنابل-1

زمان :چهارشنبه  3  آبان  ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم آنابل-2

زمان :پنجشنبه  4  آبان  ساعت 17 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم it

زمان :پنجشنبه  4  آبان  ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن لوراکس

زمان :جمعه  5  آبان  ساعت 17 (دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم بیبی راننده

زمان :جمعه  5  آبان  ساعت 19 (کمدی)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

آرشیو برنامه ها