برنامه های در حال اجرا
فیلم قتل در قطار سریع السیر شرق

زمان : پنجشنبه  2  فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم IT

زمان : جمعه  3  فروردین ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم ساخت آمریکا

زمان : شنبه  4  فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم احمق و احمق تر -1

زمان : یکشنبه  5  فروردین ساعت 19  (کمدی)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم شکل آب

زمان : دوشنبه  6  فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم جن زدگی در کنتیکت

زمان : سه شنبه  7  فروردین ساعت 19  (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم شاتر ایلند

زمان : چهار شنبه  8  فروردین ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم جن گیر

زمان : پنجشنبه  9  فروردین ساعت 19  (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم سکوت مطلق

زمان : جمعه  10  فروردین ساعت 19  (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم احمق و احمق تر -2

زمان : شنبه  11  فروردین  ساعت 19  (کمدی)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

کنسرت احسان خواجه امیری

زمان : جمعه  3  فروردین ماه 1397
مکان : چهار راه حافظیه اداره  فرهنگ و ارشاد- تالار حافظ

خرید بلیط

آرشیو برنامه ها