اجرای ویژه تهران دابشو

زمان :  سه شنبه  9  بهمن  ساعت  20:30  
مکان : خیابان ساحلی غربی- سالن آمفی تئاتر جهاد دانشگاهی

خرید بلیط