انیمیشن زندگی پنهان حیوانات

زمان :  جمعه 13 اسفند  ساعت17 دوبله
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم شیر

زمان :  یک شنبه 8  اسفند ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم اینجا ته دنیاست

زمان :  دوشنبه 9 اسفند ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم چشمان جولیان

زمان :  سه شنبه 10 اسفند ساعت 19نیم بهاء
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم مهتاب

زمان :  جمعه 13 اسفند ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط