کنسرت علی زند وکیلی

زمان :  12 و 13 اردیبهشت 96
مکان : چهار راه حافظیه - تالار حافظ
ساعت 18:30 و21

خرید بلیط

جنگ شادی شیراز

مکان : تالار احسان
زمان: 11 اردیبهشت علیرضا روزگار
زمان : 12 اردیبهشت ایمان سیاهپوشان
ساعت اجرا : 21

خرید بلیط

جشن بزرگ گلریزان

مکان : تالار احسان
زمان : 13 اردیبهشت

خرید بلیط

فیلم موسس

زمان : یکشنبه 10  اردیبهشت ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم گل های شکسته

زمان : دوشنبه 11  اردیبهشت ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم مهتاب

زمان : سه شنبه 12  اردیبهشت ساعت 17 ( نیم بهاء)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم دوباره در نزن

زمان : سه شنبه 12  اردیبهشت ساعت 19 ( نیم بهاء)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک

زمان : چهار شنبه 13  اردیبهشت ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم هرگز رهایم مکن

زمان : پنج شنبه 14  اردیبهشت ساعت 17
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم شیون

زمان : پنج شنبه 14  اردیبهشت ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن گوسفند و گرگ ها

زمان : جمعه  15  اردیبهشت ساعت 17 ( دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم طرد شدگان

زمان : جمعه 15  اردیبهشت ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط