فیلم زندگی زیباست

زمان : شنبه 6  خرداد ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم شکاف

زمان : یکشنبه  7  خرداد ساعت 19  (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم اینجا باید همانجا باشد

زمان : دوشنبه  8  خرداد ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم عصر جدید

زمان : سه شنبه  9  خرداد ساعت 17  (نیم بهاء)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم خلاء

زمان : سه شنبه 9 خرداد ساعت 19  (نیم بهاء)   (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم هفت

زمان : چهارشنبه  10  خرداد ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم برو بیرون

زمان : پنجشنبه  11  خرداد ساعت 17  (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم کافه سوسایتی

زمان : پنجشنبه  11  خرداد ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن گامبا

زمان : جمعه 12  خرداد ساعت 17   (دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم دلبر آمریکا

زمان : جمعه 12  خرداد ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط