برنامه های در حال اجرا
فیلم شبح آزادی

زمان :دوشنبه  30 اردیبهشت ساعت 19 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم توطئه آمیز - 2

زمان :سه شنبه  31 اردیبهشت ساعت 17 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم توطئه آمیز 4. آخرین کلید

زمان :سه شنبه  31 اردیبهشت ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم امیلی

زمان :چهارشنبه  خرداد ساعت 19 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم اتاق فرار

زمان :پنج شنبه  خرداد ساعت 17 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم اگر خیابان بیل میتوانست جرف بزند

زمان :پنج شنبه  2 خرداد ساعت 19 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

آرشیو برنامه ها