برنامه های در حال اجرا
فیلم نامت را به من بگو

زمان :  پنج شنبه  26  مهر  ساعت 17 (ترسناک) 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم نگران نباشید او با پای پیاده دور نخواهد شد

زمان :  پنج شنبه  26  مهر  ساعت 19 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن هتل ترانسیلوانیا - 3

زمان :  جمعه  27  مهر  ساعت 17 (دوبله) 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم ردپایی از خود نگذار

زمان :  جمعه  27  مهر  ساعت  19 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

آرشیو برنامه ها