برنامه های در حال اجرا
فیلم نحس

زمان :جمعه 6 اردیبهشت ساعت 17 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم ماری ملکه اسکاتلند

زمان : جمعه 6 اردیبهشت  ساعت 19 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم سفر دراز روز در شب

زمان :دوشنبه  9 اردیبهشت ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم سکوت

زمان :سه شنبه  10 اردیبهشت ساعت 17 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم اتاق فرار

زمان :سه شنبه  10 اردیبهشت ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم هفت

زمان :جهارشنبه  11 اردیبهشت ساعت 19 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم غیردوستانه:وب تاریک

زمان :پنج شنبه  12 اردیبهشت ساعت 17 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

جنگ بزرگ شادی

زمان : پنج شنبه  12  اردیبهشت 1398
مکان : خیابان حر کوچه 4 - سالن آمفی تئاتر سعدی

خرید بلیط

فیلم آگاتا

زمان :پنج شنبه  12 اردیبهشت ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم-3

زمان :جمعه  13 اردیبهشت ساعت 17 (دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم قهرمانان

زمان :جمعه  13 اردیبهشت ساعت 19 (کمدی)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

آرشیو برنامه ها