برنامه های در حال اجرا
کنسرت سیمین غانم( ویژه بانوان)

زمان :  23 و 24  آذر ماه 96
مکان : چهار راه حافظیه -اداره فرهنگ و ارشاد (تالار حافظ)

خرید بلیط

فیلم دانکرک

زمان :جمعه 24 آذر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم قطار سریع السیر شرق

زمان :شنبه 25 آذر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم دانکرک

زمان :یکشنبه  26 آذر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم بی عشق

زمان :دوشنبه  27 آذر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم آنابل-1

زمان :سه شنبه  28 آذر ساعت 17 (نیم بهاء)(ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم آنابل-2

زمان :سه شنبه 28 آذر ساعت 19 (نیم بهاء)(ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم داستان یک روح

زمان :چهارشنبه 29 آذر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم جلاد

زمان :پنجشنبه  30 آذر ساعت 17
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم دانکرک

زمان :پنجشنبه 30 آذر ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن مهاجرت لک لک ها

زمان : جمعه  1 دی ساعت 17 (دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم مادر

زمان : جمعه  1 دی  ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

آرشیو برنامه ها